Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hedef ve Amaçlarımız

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Soma ilçesi, sınırları içinde yoksulluk, yalnızlık veya yaşlılık gibi nedenlerle yaşamlarını bir aile ocağında sürdürebilmek imkanından yoksun yardıma muhtaç kişilerin bir çatı altında toplayarak, kendilerine gerekli her türlü ilgi ve şefkati göstermek, gözetmek, bakımlarını sağlamak, onları yalnızlık, düşkünlük, perişanlık ve tek başına yaşamanın zorluklarından kurtarıp korumak için Huzurevi kurmak. Gerektiğinde aynı amaçla nakdi veya ayni yardımda bulunmak. Halkımız için gerekli hastane, dispanser, sağlık yurdu ve benzeri tesisler inşa etmek mevcutları varsa onarmak, tadil etmek ve gerektiğinde aynı amaca yönelik kurulu derneklere ve benzeri kuruluşlara yardım etmek. Gelirlerin den yapacağı yardımları ihtiyaç sahiplerine birinci elden ulaştırmak.

Eğitim Hizmetleri

Kabiliyetli vatan evlatlarını eğitim kurumlarının her kademesinde dini, teknik, fen, kültür ve bilim dallarında yurt içinde ve yurt dışında tahsillerini yapması için burslar vermek, memleketimizin muhtaç ilim ve fen adamlarının yetişmelerine yardım etmek. Eğitim hizmetleri çerçevesinde okul binaları, öğrencilerin barınma ve çalışmalarına elverişli yurt binaları ve benzeri tesisler inşa etmek, onarmak ve tasnif etmek gerektiğinde ilgili kuruluşlara yardım etmek. Vakfın gayesinde belirtilen Eğitim, Sağlık ve Sosyal hizmetleri gerçekleştirmek için gerektiğinde resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

© 2014 | SOSEV | Soma Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı