Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Kalıcı katkılarda bulunmak,
Çözüm odaklı hareket etmek,
Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, ve gerekli her türlü çalışmaların yapılacağı şartları hazırlamak ve platformlar oluşturmak,
Globalleşen Dünya’ da unutulan kültürel değerlerin gerekliliğini hatırlatıp insanların sosyal ve kültürel sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,
Etik değerlere sahip, birey haklarının bilincinde olan, sorgulayıcı bakış açısına sahip, değişim ve gelişime açık, kendine güvenen, katılımcı, sorgulayan, etkili ve nitelikli, bilgi çağının gereklerini yerine getiren, öğrenmeyi temel ilke olarak benimseyen, yaratıcı ve üretken, bireylerden oluşan, bilgiyi üreten ve paylaşan bir kurum olmak,
Yapmış olduğumuz çalışmalarla örnek teşkil edip yaygınlaşmasını ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınmasını sağlamak.

Vizyonumuz

Yenilikçi, artı değer yaratan, insan haklarına saygılı, araştıran, gelişime açık olan süreklilik, ilkesini benimseyen ve bu yönleriyle, diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına örnek olan bir kurum olmak,
Toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak,
Farkındalık yaratmak,
Dürüstlük,
Şeffaflık.

İlkelerimiz

• Kültürel Bağlılık
• Bilimsellik
• Profesyonellik
• Disiplin
• Karşılıklı Saygı
• Başarı

• Katılımcılık
• Hoşgörü
• Paylaşımcılık
• Fedakarlık
• Sevgi
• Yenilikçilik

© 2014 | SOSEV | Soma Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı