Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Soma Karaelmas Parlıyor Gençlik Çalıştayı

26-27 EKİM 2013 Soma Karaelmas Parlıyor Gençlik Çalıştayı

Türk Ulusal Ajansı ve Eurodesk Temas Noktası işbirliği ile 26-27 Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenen ‘Soma Karaelmas Parlıyor Gençlik Çalıştayı’ oturumlarında soru-cevap yöntemi ve gençlerin aktif katıldığı aktivitelerle gençlerin düşünceleri ve yapmak istedikleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu oturumların raporları üzerinden ‘Soma Gençlik Çalıştayı Bildirgesi’ hazırlandı. Bildirge;

Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi, Gençlik ve Spor,Gençlik ve İstihdam, Aktif Katılımcılık ve Kentlilik Bilinci, Popüler Kültür ve Sosyal Medyanın Gençler Üzerindeki Etkisi, Gençlik Politikaları konularını içermekteydi.

26-27 EKİM SOMA GENÇLİK ÇALIŞTAYI  BİLDİRGESİ

SOSEV, Soma Belediyesi,Türk Ulusal Ajansı ve  Eurodesk Temas Noktası   işbirliğiyle 26-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen  Soma Gençlik Çalıştayı’nda yapılan oturumlar sonrasında gençlerimiz tarafından oluşturulan Gençlik Bildirgesi;

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜ

YÖNETİMİ

*Bireysel ve sosyal sorumlulukların farkında olunmalı.

*Şikayet etmek yerine çözüm odaklı  yaklaşımlar tercih edilmeli.

*Düzenli bilgilendirme çalışmaları ve değerlendirmeler yapılmalı.

GENÇLİK VE SPOR

*Yoğun yaşam temposunda sağlıklı yaşam için spora zaman ayrılmalı.

*Türkiye’de Spor Kültürü oluşturulmalı.

*Gençlik ve Spor Politikaları  oluşturulmalı.

AKTİF KATILIMCILIK VE KENTLİLİK BİLİNCİ

*Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Siyasi Partilere katılım artmalı.

*Kişiler siyasi ve sosyal haklarını araştırarak bilgi eksikliklerinden kurtulmalı.

*Yürürlükte bulunan yasalarda yapılan değişiklikler toplum her kesimi düşünülerek oluşturulmalı.

GENÇLİK VE  İSTİHDAM

*İstihdam ve işsizlik sorunlarına uygun ve acil çözüm yolları geliştirilmeli.

*Kayıt dışı istihdam bir an önce kayıt altına alınmalı.

*Yeni ve yarım kalmış yatırımlar acil olarak tamamlanmalı  ve yeni iş alanları açılmalı.

POPÜLER KÜLTÜR VE SOSYAL MEDYANIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

*Sosyal medyanın olumlu tarafları kullanılmalı.

*Güvenli internet kullanmaya özen gösterilmeli.Edinilen bilgilerin doğruluğu araştırılmalı.

*Kişilerin haberleşme özgürlü ellerinden alınmamalı.

GENÇLİK POLİTİKALARI

*Gençlik Politikası oluşturulmalı.

*Gençlik Politikası STK’lar, gençlik alanında çalışan kuruluşlar ve gençlerle birlikte oluşturulmalı.

*Anayasada gençlerin hakları daha geniş yasalarla güvence altına alınmalı.

© 2014 | SOSEV | Soma Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı