Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Tarihçemiz

Soma Sağlık, Sosyal Ve Eğitim Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Soma Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.09.1984 gün ve 1984/163 – 1984/212 sayılı karar gereği, Eğitim, Sağlık ve Sosyal alanlarda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluşunda vakıf mal varlığı olarak Manisa ili Soma ilçesi 28-26 pafta, 319 ada, 181 parsel de kayıtlı 3036 m2 zeytinli tarla ile 18.000 TL nakit bulunmaktadır. Vakfın organları Kurucular Kurulu, Mütevelli Heyeti, Denetim Kurulundan oluşmaktadır.

Vakfın İlk Kurucular Kurulu Üyeleri

• Hüseyin KÖRÜK
• Suat ÖZBEY
• Yusuf Ziya SEVİŞLERLİ
• Mehmet BALCI
• Zekeriya KARA
• Basri KARACA
• Seyfettin EROĞLU
• Turan DOĞAN
• Tezcan ÖNOL
• Turgut YELDOĞAN

• Nadir BAYRAMOĞLU
• Süheyl BUKET
• Osman ÖZBEN
• Burhan DOĞAN
• Faik ÖZDEMİR
• Mehmet AKIN
• Hüseyin KÖK
• Sebahattin SÜER
• Ahmet TATLI

© 2014 | SOSEV | Soma Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı